منتظر ظهور

...امام زمانی باش...

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۲۲
صادق زاده

چه زیباست توکل به خدا کردن 

ودر میان طوفان ها با اطمینان قلب پرواز نمودن 

و در عمق گرداب های خطرناک عاشقانه غوطه خوردن 

و در محرکه ی حیات و ممات بی پروا به آغوش شهادت رفتن 

و در قربانگاه عشق همه وجود خود را به قربانی خدا دادن 

و از همه چیز گذشتن و به آزادی مطلق رسیدن... 

چه زیباست در راه معشوق تحمل درد و رنج کردن 

زیر سنگ های آسیاب حیات خرد شدن 

در دریای غم فرو رفتن، به خاطر حق متهم شدن 

و نفرین ولعنت شنیدن 

و از همه جا رانده و از همه کس مطرود شدن... 

چه زیباست که به ارزش های خدایی ملتزم ماندن 

و به خاطر خدا رنج بردن، و به خاطر حق پافشاری کردن 

و زیان دیدن، و از همه چیز خود صرف نظر کردن 

و فقط و فقط به خدا اندیشیدن و به سوی خدا رفتن... 

چه زیباست شمع شدن و سوختن 

و راه را روشن کردن و کفر و جهل را به مبارزه طلبیدن 

و هیولای ظلمت را به زانو درآوردن 

ووجود خود را شرط اساسی برای پیروزی نور بر ظلمت کردن...

چه زیباست که فقط با خدا ماندن و از همه عالم بریدن 

مطرود همه ی مردم شدن 

به کلی تنها ماندن 

و هیچ پناهگاهی جز خدا نداشتن 

و به کلی از همه جا و همه کس نا امید شدن 

و هیچ امید و آرزویی و روزنه ی نوری جز خدا نداشتن...

چه زیباست مرگ را در آغوش کشیدن 

و بر ملاقات خدا شتافتن 

و بر همه ی مظاهر وجود مسلط شدن 

و بر همه ی عالم و قوتنین دنیا حکومت کردن 

وجبر تاریخ را به خاک کشیدن 

و مسیر تاریخ را دگرگون کردن 

و شیطان قوی پنجه و سخت جان را شکست دادن 

و زیبایی انسان را در بزرگترین تجلی تکاملی خود نشان دادن...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۲۸
صادق زاده

بعد‌‌ از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرارمیداد:

 

حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره، در اردوگاهی زندانی شده بودند که از همه استانداردهای بین المللی برخوردار بود. این زندان همه امکاناتی که باید یک زندان طبق قوانین بین المللی برای رفاه زندانیان داشته باشد را دارا بود.


این زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور نبود و حتی امکان فرار نیز تا حدی وجود داشت.


آب و غذا و امکانات به وفور یافت میشد. 


در آن از هیچیک از تکنیکهای متداول شکنجه استفاده نمیشد، اما...

 


 

اما بیشترین آمار مرگ زندانیان

 در این اردوگاه گزارش شده بود. 


عجیب اینکه زندانیان به مرگ طبیعی میمردند.


با این که حتی امکانات فرار وجود داشت

 اما زندانیان فرار نمیکردند


 بسیاری از آنها شب میخوابیدند و صبح دیگر بیدار نمیشدند.


آنهایی که مانده بودند احترام درجات نظامی را میان خودشان و نسبت به هموطنان خودشان که مافوق آنها بودند رعایت نمیکردند،


و در عوض عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی میریختند.

 

دلیل این رویداد، سالها مورد مطالعه قرار گرفت

و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شرح ارائه کرد:


 

در این اردوگاه، فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بود را به دست زندانیان میرساندند و نامه های مثبت و امیدبخش تحویل نمیشد.

 

هر روز از زندانیان میخواستند در مقابل جمع، خاطره یکی از مواردی که به دوستان خودخیانت کرده اند، یا میتوانستند خدمتی بکنند و نکردند را تعریف کنند.

 

هر کس که جاسوسی سایر زندانیان را میکرد، سیگار جایزه میگرفت.

اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود و معلوم شده بود خلافی کرده هیچ نوع تنبیهی نمیشد.


در این شرایط همه به جاسوسی برای دریافت جایزه (که خطری هم برای دوستانشان نداشت) عادت کرده بودند.

 

تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم، سربازان را به نقطه مرگ رسانده است، چرا که:

— با دریافت خبرهای منتخب (فقط منفی) امید از بین میرفت.


— با جاسوسی، عزت نفس زندانیان تخریب میشد و خود را انسانی پست می یافتند.


— با تعریف خیانتها، اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین میرفت.


و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی، و مرگ های خاموش کافی بود.

این سبک شکنجه، شکنجه خاموش نامیده میشود.


نتیجه :


اگر این روزها فقط خبرهای بد میشنویم، اگر هیچکدام به فکر عزت نفس مان نیستیم و اگر همگی در فکر زدن پنبه همدیگر هستیم،

به سندرم «شکنجه خاموش» مبتلا شده ایم.


این روزها همه خبرهای بد را فقط به گوشمان میرسانند و ما هم استقبال میکنیم ...

دلار گران شده ...

طلا گران شده ...

کار نیست ... 

مدرسه ای آتش گرفت ... 

دانش آموزان راهیان نور در جاده کشته شدند... 

زورگیری در ملاءعام...


این روزها هیچ کس به فکر عزت نفس ما نیست!

 شما چطور فکر میکنید؟ ...

ما ایرانیها دزدیم! ...

ما ایرانیها همه کارهایمان اشتباه است. ...

ما ایرانیها هیچی نیستیم! ... 

ما ایرانی ها از زیر کار درمیرویم! ... 

ما هیچ پیشرفتی نکردیم!... 

ما ایرانیها هیچ هنری نداریم!

ما ایرانیها آدمِ حسابی نداریم!

ما ایرانیها هر عیبی که یک انسان میتواند داشته باشد داریم! ...


توی همین محیطای مجازی چقدر بادلیل و بی دلیل به خودمان بد میگوییم و لذت میبریم.

به خودمان فحش میدهیم و کیف می کنیم و میخندیم.


اقوام مختلف ایرانی را مسخره می کنیم و همه با هم کل ایران را ! ...


بزرگان علمی٬ هنری٬ ادبی و دینی کشور خودمان را وسیله خنده و تفریح کرده ایم و هیچکس هم نباید فکر کند اینها نقشه است.


این همان جنگ نرم است.


این روزها همه در فکر زیرآب زدن بقیه هستند، شما چطور؟

این روزها همه احساس می کنند در زندانی بدون دیوار دوران بی پایان محکومیت خود را می گذرانند، شما چطور؟

این روزها همه شبیه زندانیان جنگ آمریکا و کره منتظر مرگ خاموش هستند٬ شما چطور؟

 بیاییم از خواندن و شنیدن اخبار منفی فاصله بگیریم و تا میتوانیم به خود و اطرافیانمان امید بدهیم، (((احترام))) بگذاریم و در هرشرایطی شاد زندگی کنیم.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۵۷
صادق زاده